Năm 1975: Họ Đã Sống Như Thế – Nguyễn Trí Huân


Sachaudio.net – Năm 1975: Họ Đã Sống Như Thế Nào – Văn Chương Một Thời Để Nhớ:

Nửa giờ trước khi trận đánh xảy ra, căn hầm có không khí của một cuộc liên hoan nhỏ. Khẩu đội trưởng Duật, với một vẻ trịnh trọng cố ý, rút trong túi gùi ra hai gói lương khô 702 đặt lên trốc một hòm đạn. Lập tức, một người khác nhanh nhẹn tháo dây lưng kéo ra một bi đông nước. Họ lau tay vào vạt áo hoặc xát xát mạnh hai bàn tay vào nhau cho sạch những vết bẩn. Duật bóc lớp giấy bọc ngoài gói lương khô, cũng bằng một vẻ trịnh trọng như vậy, đoạn quay ra phía cửa hầm…

————–

Tác giả: Nguyễn Trí Huân

Nguồn: voh.com.vn

Sách audio .net