Bài Học Đầu Tiên – Trần Thị Hồng Hạnh


Sachaudio.net – “Bài học đầu tiên” là câu chuyện dài của một giáo viên mới đi dạy, nhưng kết cuộc sau một năm là bỏ nghề. Kết cấu truyện gồm 12 chương theo 12 tháng và những sự kiện tình tiết được trình bày hấp dẫn….


Tác giả: Trần Thị Hồng Hạnh – Thực hiện: Kim Phượng, Xuân Khoa

Sản Xuất. VOH

Sách audio .net