Lưu trữ Danh mục: Sách nói Danh Nhân

Sách nói: Bài phát biểu của Steve Jobs tại lễ tốt nghiệp ở ĐH Stanford (2005)

Steve Jobs – một tượng đài công nghệ của thế giới. Những điều ông nói,...

Sách nói: Lãnh Đạo Phong Cách Barack Obama

Năm 2008, Thượng nghị sĩ Barack Obama đã vượt qua vô vàn khó khăn để...

Sách nói: 100 gương phấn đấu của người đoạt giải Nobel

100 gương phấn đấu của người đoạt giải Nobell – với cách trình bày chi...

Sách nói: Tiểu Sử Barack Obama

Trong bài diễn văn tối ngày 27 tháng Bảy năm 2004 – do Barack Obama...