Lưu trữ Danh mục: Sách nói Tôn Giáo

Sách nói: Chỉ Nam Thiền Tập Dành Cho Người Trẻ

Sách Chỉ Nam Thiền Tập này là để dành cho những người trẻ. Sách được...

Sách nói: Đường Xưa Mây Trắng

Cuốn sách giới thiệu đầy đủ cho ta biết về cuộc đời của Đức Phật...

Sách nói: Am Mây Ngủ

Tác giả: HT Thích Nhất Hạnh Người đọc: Huy Hồ, Kim Ngân, Minh Thảo, Kim...

Sách nói: Nhân Gian Du Kí

Thiên thư nhất bộ giáng phàm gian Du Ký chân quyển luyện thánh đan Tam...

Sách nói: Nhẹ Gánh Lo Âu

Nếu bạn lo âu , ắt bạn cảm nghe khốn khổ. Nếu bạn cảm nghe...

Sách nói: Đạo 4 – Ba Kho Báu

Đang chờ đợi những tấm lòng hảo tâm thật sự.

Sách nói: Thiên Đàng Du Kí

Phụng mệnh sách trời cửa Thánh biên Tam tào phổ độ đạo chân truyền Dạo...

Sách nói: Tất Cả Đều Là Lẽ Đương Nhiên

Tất Cả Đều Là Lẽ Đương Nhiên

Sách nói: Sự Tích Phật Adida

Trong Phật gia (s: buddhakula) thì Phật A-di-đà được tôn thờ sớm nhất trong lịch...

Sách nói: Địa Ngục Du Kí

Ôi! Thiên Đường có lối, người tới vắng vẻ; địa ngục không cửa người đến...

Sách nói: Nhân Quả Và Số Phận Con Người

Mọi việc trên đời này không phải ngẫu nhiên mà có mối quan hệ nhân...

Sách nói: An Lạc Từng Bước Chân (TT Diệu Pháp Âm)

Tác giả: HT Thích Nhất Hạnh Người đọc: Đức Uy, Kim Phượng, Thy Mai Buổi...

Sách nói: Luân Hồi Du Kí

Ngọc Chỉ ban cho Thánh Đức Đường Một pho sách quý phước âm dương Thiên...

Sách nói: Bát Chánh Đạo – Con Đường Dẫn Đến Hạnh Phúc

http://chuagiacngo.com/sach/batchanhdao/bcd_01_loi_gioi_thieu.mp3″>http://chuagiacngo.com/sach/batchanhdao/bcd_02_nguon_hanh_phuc.mp3″>http://chuagiacngo.com/sach/batchanhdao/bcd_03_vung_trong_tam_thien.mp3″>http://chuagiacngo.com/sach/batchanhdao/bcd_04_buoc_1_chanh_kien.mp3″>http://chuagiacngo.com/sach/batchanhdao/bcd_05_doi_thay.mp3″>http://chuagiacngo.com/sach/batchanhdao/bcd_06_chiu_trach_nhiem.mp3″>http://chuagiacngo.com/sach/batchanhdao/bcd_07_buoc_2_chanh_tu_duy.mp3″>http://chuagiacngo.com/sach/batchanhdao/bcd_08_long_tu_bi.mp3″>http://chuagiacngo.com/sach/batchanhdao/bcd_09_tu_bi_dv_con_cai.mp3″>http://chuagiacngo.com/sach/batchanhdao/bcd_10_buoc_3_chanh_ngu.mp3″>http://chuagiacngo.com/sach/batchanhdao/bcd_11_tranh_noi_chuyen_phu_phiem.mp3″>http://chuagiacngo.com/sach/batchanhdao/bcd_12_buoc_4_chanh_nghiep.mp3″>http://chuagiacngo.com/sach/batchanhdao/bcd_13_nhung_gioi_luat.mp3″>http://chuagiacngo.com/sach/batchanhdao/bcd_14_buoc_5_chanh_mang.mp3″>http://chuagiacngo.com/sach/batchanhdao/bcd_15_tuan_giu_chanh_mang.mp3″>http://chuagiacngo.com/sach/batchanhdao/bcd_16_buoc_6_chanh_tinh_tan.mp3″>http://chuagiacngo.com/sach/batchanhdao/bcd_17_tu_chanh_can.mp3″>http://chuagiacngo.com/sach/batchanhdao/bcd_18_che_ngu_cac_kiet_su.mp3″>http://chuagiacngo.com/sach/batchanhdao/bcd_19_duy_tri_trang_thai_tam_thien.mp3″>http://chuagiacngo.com/sach/batchanhdao/bcd_20_buoc_7_chanh_niem.mp3″>http://chuagiacngo.com/sach/batchanhdao/bcd_21_chanh_niem_ve_cac_tu_the.mp3″>http://chuagiacngo.com/sach/batchanhdao/bcd_22_chanh_niem_ve_tho.mp3″>http://chuagiacngo.com/sach/batchanhdao/bcd_23_buoc_8_chanh_dinh.mp3″>http://chuagiacngo.com/sach/batchanhdao/bcd_24_chanh_niem_ve_chanh_dinh.mp3″>http://chuagiacngo.com/sach/batchanhdao/bcd_25_loi_ket.mp3″> Theo Dấu Chân Phật – Eight Mindful Steps to Happiness Walking the Buddha’s Path...

Sách nói: Giận

Khi ta giận, khi một ai đó làm cho ta giận, ta phải trở về...

Sách nói: Sự Tha Thứ Và Lòng Khoan Dung

Khi bạn hành thiền miên mật cả ngày, hãy cố gắng giữ cho thân thư...