Bắt Ma Đặc Công – Tạo Bạch – Q2 – Sơn thôn quỷ ảnh


sachaudio.net · Bắt Ma Đặc Công – Q2

Tam Hà là tên một thôn trang miền núi xa xôi, mười mấy năm gần đây, trung bình hàng năm đều có phát sinh một hai cái chết kỳ lạ của trẻ em trong thôn. Chuyện này được đài truyền hình đưa lên mục phóng sự dẫn tới sự quan tâm đặc biệt của dư luận, vì vậy Bệnh viện Nhân dân Tỉnh phái ra hai vị bác sĩ cùng tất cả ký giả tiến nhập thôn Tam Hà điều tra, Lữ Minh Dương được an bài thân phận là thực tập sinh của Học viện Y khoa cùng đi theo mọi người…

Sách audio .net