Bắt Ma Đặc Công – Tạo Bạch – Q3 – Xe Buýt Tử Thần (Full)


sachaudio.net · Bắt Ma Đặc Công – Q3

*** Quyển 3: Xe buýt tử thần ***


Văn án:

Nửa đêm, Chu Đình đón chuyến xe buýt số 9 cuối cùng trong ngày, trên xe người không nhiều lắm, cỏ vẻ trên xe còn rất nhiều chỗ trống, nhưng cô chợt phát hiện ở trong góc hàng ghế cuối cùng rõ ràng là hình dáng Lữ Minh Dương. Cô bỗng nhiên lại nghĩ tới thân phận đích thực của Lữ Minh Dương, vậy thì nơi anh ta xuất hiện cũng có nghĩa là nơi đó sẽ có quái sự phát sinh…

 

Tác giả: Tạo Bạch – Thực hiện: Tiểu Thiện Linh

Nguồn: Sachaudio.net

Sách audio .net