Chuyện Tâm Linh Làng Tôi


Một ngày mưa khoảng tháng 11.Trong khung cảnh âm u.có 1 đoàn người lầm
lũi bước đi trong mưa.trời vẫn mưa lâm thâm.trong cái rét cắt da cắt thịt.Một ông thầy pháp vừa mới mất,cái làng nổi tiếng có nhiều người giỏi tài phép không hiểu làm sao,càng ngày càng lụi tàn.những ông thầy giỏi lần lượt ra đi mà không có truyền nhân.các cụ cao niên trong làng đang lo sợ về việc mà ngày xưa ông tổ của nghề thầy pháp trong làng trối lại trước lúc chết.”đến khi cái giếng trong làng cạn thì nước thì làng ta sẽ hết duyên với nghiệp thầy phép”.trong cái xứ miền trung nắng gió thất thường con người càng tin về việc thánh,thần,ma,quỷ.ông tổ của nghề thầy pháp làng đức lộc-nghệ tĩnh này tên Huyễn lúc còn trẻ vì nhà nghèo,cha mẹ mất sớm đã lang bạt khắp nơi cuối cùng cũng lưu lạc đến vùng tứ xuyên-vân nam trung quốc.cơ duyên đã đưa ông đến vớ nghề thầy pháp,và được chính người thầy nổi tiếng trung hoa bấy giờ truyền dạy.lúc thầy huyễn lên đường về nước ông thầy người trung quốc có đưa ra một trần đồ cũng coi như là một phép thử cuối cùng.thầy tàu làm 1 địa đồ có 100 cái cái mô đất được cắm 100 lá cờ được đặt theo hình bát quái.dưới 100 cái cọc đó sẽ chôn không ngẫu nhiên 49 viên bi.thầy tàu chỉ bảo nếu con giải được tìm được đúng 49 cái huyệt có chôn bi…..

Sách audio .net