Cơm Thầy Cơm Cô – Vũ Trọng Phụng


Radio Online – Vũ Trọng Phụng đã dùng ngòi bút làm vũ khí chiến đấu chống lại những xấu xa, bất công ở đời. Học giả Đào Duy Anh, từ những năm năm mươi của thế kỷ trước đã nhìn thấy giá trị đích thực, đóng góp lớn lao của nhà văn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc: “Người con trai mới lớn ấy đã dũng cảm đương đầu với nghèo khổ, với bệnh tật, với cường quyền, quyết dùng ngòi bút để cống hiến, để phơi bày tất cả những xấu xa của xã hội đương thời, tố cáo những kẻ quyền uy phú quý sống phè phỡn nhớp nhúa và bênh vực những người vô cớ bị bóc lột và dày xéo”…

————

Tác giả: Vũ Trọng Phụng – Thực hiện: Hải Yến

P/s: đây không phải là truyện được phát sóng trên vov

Sách audio .net