Dòng Sông Thơ Ấu – Nguyễn Quang Sáng


Sachaudio.net – Thật ra Dòng sông thơ ấu là một thiên sử thi. Hầu như tất cả các nhân vật đều chủ động tham gia hoặc bị chi phối bởi những biến động lịch sử mà bước ngoặt lớn nhất là cuộc cách mạng tháng Tám, một cuộc đổi đời, một cuộc hồi sinh của dân tộc. Trước đây Võ Quảng đã thể hiện một cách tài tình sự hồi sinh này trong âm hưởng lạc quan, thuận chiều – ấy cũng là hiện thực của vùng quê Hòa Phước, bên dòng sông Thu Bồn của anh. Hiện thực của Nguyễn Quang Sáng, của làng Mỹ Luông phức tạp và dữ dội hơn nhiều. Mỹ Luông có phong trào từ những năm 1930, cờ đỏ búa liềm, cơ đỏ sao vàng đẫ từng tung bay trên xóm “Cột dây théo”. Nhưng khi cách mạng bị đàn áp thì các giáo phải nổi lên. Cho đến trước ngày khởi nghĩa, cả làng như bị chia sẻ ra từng mảng. Những người ruột thịt cũng chống đối lẫn nhau. Từ góc nhìn của nhân vật tôi, từ cái thảo bạt của bác Hai thợ bạc, tác giả đã khéo quy về một môi trường hoạt động của những đối chứng lịch sử. Những đoạn nói về ngày Tổng khởi nghĩa, ngày cơ đỏ sao vàng xuất hiện trên cột giây thép là những trang gây ấn tượng mạnh. Hiện thực cách mạng đã được phản ánh trong tính phức tạp và bi tráng…

—-

Tác giả: Nguyễn Quang Sáng – Thực hiện: thdt.vn

Sách audio .net