Đứng Trước Bảng – Louanne Johnson


Được chuyển ngữ từ bản rút ngắn tập hồi ký của Louanne Johnson, ĐỨNG TRƯỚC BẢNG đã vẽ nên một chân dung sống động và rất thực của một cô giáo có lương tri, nhiệt huyết và lòng thiết tha yêu trẻ. Câu chuyện cảm động này càng làm sáng rõ hơn những đức tính cao đẹp, thánh thiện của những người thầy. Người ta nhận ra rằng chính tình yêu và sự tin tưởng vào những giá trị thật sự nơi con người (dù có nhiều khuyết điểm) cũng sẽ làm nên những điều kỳ diệu…

Sách audio .net