Én Liệng Truông Mây – Tập 1 – Truyền Quốc Ô Long Đao


Sachaudio.net – Tây sơn tam kiệt : Én liệng truông mây tập 1 : Truyền quốc ô long đao

Trần Nguyên Hào rút thanh Ô long đao ra khổi vỏ . Một tiếng ngân trầm vang lên mang theo một luồng hơi lạnh xoay buốt màng nhĩ. Thanh đao đen tuyền một màu từ cán đến lưỡi , có vẻ rất nặng nhưng lại tỏ ra không sắc bén lắm. Dù thế thanh đao vẫn toát lên một sự cương mãnh uy nghi. Trên cán đao có chạm nổi hình một con rồng đang bay lượn sống động tinh vi, bên dưới con rồng có hai chữ viết theo lối chữ Việt thời cổ…..

———-
Tác giả: Vũ Thanh

Nguồn: thuviensachnoi

Sách audio .net