Én Liệng Truông Mây – Tập 2+3+4 [ End ]


Tây Sơn Tam Kiệt : Én liệng truông mây tập 2 : Trấn biên thành dậy sóng + Tập 03: Những mảnh tình trắc trở + Tập 4: Cờ Nghĩa Rợp Truông Mây

Lía sai người đem một thau rượu đến rồi tự mình cắt tay nhỏ máu vào đó trước, sau đó từng người cắt máu mình nhỏ vào thau. Lía dùng ly nhỏ múc đầy một ly rượu máu và nói lớn:

– Hôm nay chúng tôi tại Truông Mây cùng nhau uống máu ăn thề, nguyện cùng nhau đồng sinh đồng tử khởi nghĩa tiêu diệt bọn cường quyền mang lại ấm no hạnh phúc cho muôn dân. Nếu ai phản bội anh em sẽ bị trời tru đất diệt.

Mọi người đều nhất loạt tuyên thệ rồi chia nhau uống những ly rượu máu. Cuộc hội thề Truông Mây đánh dấu ngày khởi nghĩa của những hiệp sĩ mang trong lòng bầu nhiệt huyết muốn cứu đám dân nghèo đang rên xiết dưới ách thống trị tàn khốc của hai phủ Chúa ở Đàng Trong và Đàng Ngoài…

———

Tác giả: Vũ Thanh

nguồn: thuviensachnoi

Sách audio .net