Hành Trình Phá Án 4 – Độc Thám TV


Một v.ụ á.n đặc biệt nghiêm trọng đến mức phiên tòa sơ thẩm đã phải hoãn đưa ra phán quyết với sự khởi đầu không ai ngờ tới. Một tội lỗi trời không dung, đất không tha được phát giác theo cách khó tin. Một k.ẻ g.â.y á.n đã mục rữa từ tận sâu thẳm nhất với bỏ bọc bên ngoài là nhan sắc, học thức và địa vị đã phải trả giá thích đáng. Một gia đình đợi con đằng đẵng 10 năm trời để rồi bỗng chốc chỉ sau một đêm, tất cả trở thành mây khói, tang thương.

Sách audio .net