Hồn ma đứa trẻ dưới hầm cầu


Sachaudio.net – Hôm nay tôi kể cho các Bạn nghe chuyện một gia đình có năm người. Cặp vợ chồng này hiện có ba đứa con, nhưng họ cũng đã mất đi ba đứa. Cả ba đứa trẻ đã mất về ở trong nhà và sinh hoạt cùng với ba mẹ anh, chị, em,… khiến cho vợ chồng này cãi cọ liên miên và các con thì bịnh hoạn liên tục. Trong ba đứa trẻ đã mất thì hai cháu là do phá thai và một cháu là do sẩy thai. Nhưng chính đứa nhỏ sẩy thai này, vì xác thân nằm dưới hầm cầu, mà cháu lại hờn giận cha mẹ và gây bất hòa trong gia đình. Nhưng cũng chính cháu là người giúp cho cha mẹ ăn nên, làm ra. Trong câu chuyện này cũng có những vấn đề tế nhị liên quan đến bùa ngải, phi nhân, ngoại tình… mà tôi chỉ sẽ thuật lại cho các Bạn nghe, không thêm, không bớt…

********

Tác giả: Thầy Cửu Bảo Long – Thực hiện: Phước Kiều, Đồng Linh

Sách audio .net