Lộc đỉnh ký – Kim Dung


Gió Bắc đìu hiu , tuyết rơi lả tả . Mặt đất đóng thành băng

Một đội Thanh binh tay cầm gươm đao áp giải bảy cổ tù xa tắm mưa gội tuyết nhằm phía Bắc mà tiến đang đi trên đường lớn gần Hải Tân ở Giang Nam .

****

Trong ba cổ tù phía trước có ba người đàn ông đều ăn mặc theo kiểu thư sinh . Ba người này là một lão già đầu tóc bạc phơ , và một người vào hạng đứng tuổi .

 

 

Trong bốn cổ xe sau tù phạm đều là nữ nhân .

Trong chiếc xe sau cùng có một thiếu phụ tay bồng một đứa bé gái nhỏ . Con nhỏ la khóc om sòm , má nó dổ thế nào nó cũng không nín .

Một tên quân đi bên xe tức quá vừa đá vào thành xe “binh binh” vừa lớn tiếng quát :

-Mi mà còn khóc hoài thì lão gia sẽ đá chết tươi .

Ðứa nhỏ sợ quá càng khóc thét lên .

Dưới thềm một tòa nhà lớn cách đường cái quan chừng mấy chục trượng có hai người sóng vai đứng đó . Một người là văn sĩ trung niên và một đứa nhỏ chừng 12 , 13 tuổi .

Văn sĩ ngó ra đường thấy tình trạng nầy , khẻ buông tiếng thở dài . Cặp mắt đỏ ngầu , miệng lẩm bẩm nói như để mình nghe :

-Tội nghiệp ! Thật là tội nghiệp !

Cậu nhỏ hỏi ông :

-Gia gia ơi ! Những người kia phạm tội gì vậy ?

Văn sĩ đáp :

-Ai mà biết họ phạm tội gì ? Hôm qua và sáng nay , đã có đến ba chục văn nhân nổi tiếng ở tỉnh Triết Giang ta cũng lâm vào tình trạng này . Bọn họ chẳng có tội gì mà bị liên lụy .

Văn sĩ nói câu này rất nhỏ vì sợ bọn quan binh nghe rõ .

Chú nhỏ lại hỏi :

-Con nhỏ kia còn bú sữa mẹ , chẳng lẻ cũng làm nên tội ? Thật vô lý .

Văn sĩ nói :

-Ngươi cũng biết là quan binh vô lý thì khá đấy ! Hởi ơi ! Người ta là dao là thớt , mà mình là thịt là cá . Người ta là chảo là vạc , còn mình chỉ là hươu là nai .

Chú nhỏ nói :

-Gia gia ! Mấy bữa trước gia gia dạy hài nhi câu “Người là dao là thớt , mình là cá là thịt” là có ý nói người ta có quyền muốn chặc muốn thái thế nào cũng được . Vậy câu “Người ta là chảo là vạc , mình là hươu là nai” thì ý nghĩa cũng vậy hay sao ?…..

Sách audio .net