Lời Nguyền Lỗ Ban – Tập 6


Sachaudio.net – Lỗ Nhất Khí đoạt được Đồ long chuỷ, lập tức phân chia lực lượng, dương đông kích tây, lên đường trấn hung huyệt tây bắc và tiến về phía tây khai quật Thiên bảo. Chu gia đã dốc toàn bộ lực lượng bày ra những cạm bẫy độc địa nhất, hung tàn nhất để chặn đường bắt người đoạt vật. Lỗ Nhất Khí khó khăn lắm mới vượt qua trận đại chiến hồ Tiên Tề khủng khiếp và con đường canh Âm Thế âm hiểm trùng trùng, tìm đến ngọn núi Thiên Thê.

Vừa đặt chân đến đất Tạng xa xôi, Lỗ Nhất Khí lập tức phát hiện, họ Chu đã chiếm cứ ngọn núi suốt mấy trăm năm để săn lưng Thiên bảo, đệ tử Mặc gia bị mua chuộc làm tai mắt, trong khi lực lượng Lỗ gia đã chia năm xẻ bảy. Quanh núi Thiên Thê trùng trùng nguy hiểm, cao thủ như mây, đao kiếm rợp trời, cạm bẫy san sát không chỗ đặt chân. Lỗ Nhất Khí buộc phải đánh cược với số phận, những mong tìm ra Thiên bảo, từ đó nhận thức về số phận của tất cả những bảo bối còn lại…

Tác giả: Viên Thái Cực – Thực hiện: Lưu Hà (Thế Vinh) & Phạm Vân

Nguồn: đơn vị liên kết 2vblog.com

Sách audio .net