Long đồ án – Tập 1 – Đoạn Đầu Đao


Sachaudio.net – Tháng tư, hoa đào nở rộ khắp thành.

Vào mùa xuân, một kỳ thi nhỏ đã được tổ chức tại phủ Khai Phong, Kinh đô Bắc Tống. Bài thi được giao cho Long Đồ Các. Lần tổ chức thi này không phải để tuyển lương tài, mà là tuyển những người tinh thông văn tự cổ kim, lại có tính kiên nhẫn cẩn thận để sửa sang lại hồ sơ sổ sách.

Người chấm thi tuyển chọn nhân tài chính là hai vị lão thần. Hai vị này cũng là những người bận rộn nhất gần đây.

Lại nhắc đến, ở thành Khai Phong này, trên từ Hoàng thất, dưới đến bách tính bình dân, đều biết trong triều có hai vị đại thần thuỷ hoả bất dung: một là tham quan đỉnh đỉnh đại danh, Thái sư Bàng Cát; người còn lại là thanh quan vang danh thiên hạ, Bao đại nhânBao Chưởng….

———–
Tác giả: Nhĩ Nhã – Thực hiện: Nina

Nguồn: 2vblog.com

Sách audio .net