Long đồ án – Tập 10 – Đồ Vân Ánh Tuyết


Radio Online – Sau khi ở Hắc Phong Thành nghỉ ngơi mấy ngày, mọi người lại cùng nhau lên đường, y lời hẹn với Lục Tuyết Nhi mà tới Ánh Tuyết Cung.
Đoàn mã xa hùng tráng đi về hướng Bắc, mọi người lại tụ tập cùng một nơi, hơn nữa, tất cả đều không có việc gì cần làm gấp, cho nên cũng rất thư thái.
Triển Chiêu vào mã xa, cầm trong tay một cuốn sách để đọc, trên bụng còn có Tiểu Tứ Tử đang nằm.
Tiểu Tứ Tử hai tay chống xuống sàn mã xa, nằm sấp trên bụng Triển Chiêu, đang hít đất, nhìn mặt mày nhăn nhúm nên có vẻ hơi buồn cười, có điều bé thực hiện cũng rất nghiêm túc.
Lại nói, tại sao Tiểu Tứ Tử phải hít đất a? Nguyên nhân là do chuyện mới xảy ra cách đây không lâu.
Triệu Phổ nhân lúc rảnh rỗi, ngoại trừ dạy võ công cho Tiêu Lương, còn dạy cho bé chút binh pháp cùng chiến thư, bảo bé đi theo Công Tôn đọc chút sách, đừng có cả ngày chỉ biết ngây ngốc luyện công…..

————-

Tác giả: Nhĩ Nhã – Thực hiện: Jenny

Nguồn: 2vblog.com

Sách audio .net