Long đồ án – Tập 12 – Hồng Anh Tà Vũ


Radio Online – Sau khi vụ án Vương Phong kết thúc, Triển Chiêu liền chuẩn bị hành lý đến Hồng Anh Trại.

Vốn dĩ, Triển Chiêu muốn xin Bao Đại nhân nghỉ phép, mình cùng Bạch Ngọc Đường dẫn theo Ân Hậu với Thiên Tôn đi một chuyến thôi, thế nhưng, Bao Đại nhân lại bảo hắn chờ mấy ngày, đại nhân nói sẽ cùng đi….

———–

Tác giả: Nhĩ Nhã – Thực hiện: Jenny

Nguồn: 2vblog.com

Sách audio .net