Long đồ án – Tập 8 – Khôi Cốt Ma Kính


Sachaudio.net – “Quác quác ~ quác quác”

Nơi hoang dã, cành cây cùng bụi cỏ cũng vì thiếu nước mà biến thành một màu vàng khô xơ xác, mấy cây cổ thụ có lẽ đã bị sâu đục khoét từng mảng lớn, cũng sắp mục rữa hết cả rồi.

Cành cây nghiêng ngả vươn ra bên ngoài, có mấy con quạ đen đang đứng trên ngọn cây, hướng về phía có tiếng người từ nơi xa truyền đến, cùng nhau phát ra tiếng kêu khô không khốc.

Cảnh tượng này cũng chẳng phải ở miền hoang mạc gì, cũng không phải là ở đại mạc Tây Vực, đây chính là quan đạo duy nhất thông đến Giang Nam trù phú.

Tại sơn cốc này, hai bên đều là núi đồi hoang vắng, sơn cốc này có tên gọi Lão Nha Cốc, trong cốc có đến mấy vạn con quạ đen tụ tập, vì vậy mới đặt tên như vậy.

Vượt qua sơn cốc, đại khái mất thêm khoảng một ngày đường nữa là có thể tới được Thường Châu phủ rồi….

————-
Tác giả: Nhĩ Nhã – Thực hiện: Jenny

Nguồn: 2vblog.com

Sách audio .net