Long đồ án – Tập 9 – Bắc Hải Yêu Đế


Sachaudio.net – Đội ngũ đi tuần của Bao Chửng hùng hùng tráng tráng mà trở lại thành Khai Phong, mọi người đều nhanh chóng chạy vào Hoàng cung.

Dĩ nhiên, Bao Đại Nhân cùng Triệu Phổ chạy đến Hoàng cung là để thảo luận chuyện về Bắc Hải với Triệu Trinh, còn Bàng Thái sư chạy đến Hoàng cung là để thăm ngoại tôn nữ nhi của hắn.

Đám người Triển Chiêu thì trở lại Khai Phong phủ, Bạch Ngọc Đường trở về Bạch phủ, Trâu Lương đến quân doanh điểm binh, chuẩn bị cùng Triệu Phổ trở lại Hắc Phong Thành.

Lâm Dạ Hỏa cũng bảo Túc Thanh chuẩn bị một chút, dù sao thì Hắc Phong Thành cách Hỏa Phụng Đường cũng không có xa lắm, cũng lâu hắn không về đó một chuyến rồi.

Túc Thanh nhìn trời, cái tên Đại đương gia không lo sự vụ Lâm Dạ Hỏa này cuối cùng cũng nhớ ra hắn chính là Đường chủ của Hỏa Phụng Đường kia rồi a …..

Bạch Ngọc Đường trở về Bạch phủ, Bạch Phúc liền dẫn người dọn dẹp chuẩn bị y phục đến Hắc Phong Thành.

Thần Tinh Nhi hỏi hắn: “Thiếu gia, lần trước chúng ta đến Bắc Hải đã rước phải phiền toái sao?”….

————

Tác giả: Nhĩ Nhã – Thực hiện: Jenny

Nguồn: 2vblog.com

Sách audio .net