Mùa Hoa Dẻ ( Văn Linh )


Sachaudio.net – Tiểu thuyết Mùa hoa dẻ của Văn Linh từng có một thời gây cơn sốt ở miền Bắc và trở thành “sách gối đầu gường của lớp lớp quân đi”. NXB Thanh niên in lần đầu năm 1957 với số lượng 4090 cuốn, tái bản đầu năm 1958 với 4100 cuốn. Cuối năm đó, định in lại với số lượng một vạn cuốn thì bị đình bản. Sau Đổi mới, NXB Thanh niên và Văn học đã in lại tác phẩm.

Mùa hoa dẻ viết về tình yêu lãng mạn nhưng cũng bi thương giữa anh bộ đội Liêu và cô thôn nữ Hoa ở Quảng Bình thời chiến tranh Đông Dương (1946 – 1954). Trải qua bao xa cách, hiểu nhầm, hờn giận, cuối cùng họ cũng đến được với nhau khi hòa bình lập lại. Tác phẩm từng bị phê bình là ru ngủ thanh niên bằng mối tình lãng mạn…

——————–

  Tác giả: Văn Linh – Người thực hiện: Kim Phượng, Xuân Khoa

Sách audio .net