Ngọc Trong Đá – Nguyễn Đông Thức


Sachaudio.net – “Ngọc Trong Đá” – Tự dưng Hương thấy gương mặt mẹ mình nhòa hẳn .Hương chớp mắt mấy cái , nhìn cảnh vật rỏ lại , nhưng hai má đã thấy âm ấm những giọt lệ mới trào ra .Nếu là những ngày trước , thấy Hương ứa nước mắt , chắc chắn mẹ Hương đã cười và nói :” Con nhỏ mít ướt này lại đòi gì phải không ?” Nhưng bây giờ bà chỉ ……..


Tác giả: Nguyễn Đông Thức – Thực hiện: Vân An, Xuân Khoa

Sản Xuất: VOH

Sách audio .net