Những Cánh Rừng Lá Đỏ – Hồ Hương


Sachaudio.net – “Chị Sính ít nói, mặt mũi lúc nào cũng khó đăm đăm, người xấu người nhưng được cái tốt nết. Chị rất chịu thương, chịu khó, làm lụng như trâu như bò. Nhưng vì có con nhỏ, chị cũng không thể quán xuyến được hết. Vì vậy Phấn hóa ra người đảm đương chính, từ cày bừa, gặt hái tới các việc của làng bản như đi dân công phục vụ các chiến dịch, hoặc đi đào mương, vét cống, hoặc đi phá đường số 4” – Trích “Những cánh rừng lá đỏ


Tác giả: Hồ Hương – Sản Xuất: Thdt.vn

Sách audio .net