Những Cô Gái Đồng Lộc – Trần Huy Quang


Sachaudio.net – Tầng thấp, một tốp ép một trăm linh năm lao vào Ngã Ba nhưng bị súng phòng không đánh dạt đi. Tầng giữa hai tốp hạ độ cao, đánh vào các trận địa vòng cung phía tây bắc. Chính lúc ấy, ba tốp tầng trên đổi vị trí cho tầng giữa, và cùng với tầng thấp, tất cả khoảng ba mươi chiếc công kích vào trận địa phía đông nam Ngã Ba. Dưới đất hình thành hai vòng cung bằng khói bom và khói súng, tâm của hai vòng cung đó là Ngã Ba Đồng Lộc. Thời tiết trở nên bất lợi cho các trận địa đề kháng. Một đám mây rất to trôi dần dần vào trung tâm vùng trời của Đồng Lộc. Thoải quát vào trong máy như quát người trước mặt: Chú ý, chú ý, đám mây phía nam. Và bọn kẻ cướp nhà nghề đã tính toán rất sát. Khi đám mây bay đến vừa tầm thì tự nhiên hai chiếc ép bốn như nấp sẵn trong đó, vọt ra lao thẳng xuống Ngã Ba với một đường bay hết sức xảo quyệt. Mọi người tưởng như tim mình bị bóp nát: tám cột khói dựng lên cao gần bằng đỉnh núi Mòi, lửa và đất một màu. Còn ai trên đó không? Phải chờ cho khói bom tan mới có thể biết được. Ngã Ba Đồng Lộc hiện ra dần dần dưới làn khói.

Tâc giả: Trần Huy Quang – Thực hiện: Xuân Khoa

Sách audio .net