Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh – Chu Ngọc


Truyện Ngôn Tình – Xuyên Không

Lại là xuyên qua, có thể cũng không phải là ta nguyện ý xuyên qua ?
Bản thân không có sở trường gì, mơ hồ xuyên thủng đến Đường triều, cần dựa vào cái gì để kiếm cơm đây??
Không thể, chỉ có một từ, hỗn?
Không nghĩ tới hỗn đến mức tận cùng?
Chim sẻ có thể biến thành phượng hoàng?
Chạy khắp một vòng  Đại Minh cung?
Hoàng đế, hoàng tử ta sẽ chọn ai?
Chỉ vì đức lang quân như ý trong lòng
Dám cùng so với trời thử cao.


Tác giả: Chu Ngọc – Giọng Đọc: Tịch Hạ

Nguồn: Tịch Hạ Channel

Sách audio .net