Sách nói: Người Khách Lạ

Sách nói: Người Khách Lạ

Người Khách Lạ Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngạn Người đọc: Hồng đào và tác giả.