Thiên Sư Chấp Vị – Phần 2 – Quyển 5 Tràng Ảnh


Vì không cẩn thận cứ nhìn thấy tiền là mắt sáng lên,

Trương Huyền đã kí hiệp nghị ủy thác mà Ngao Kiếm đề ra,

Nghĩ tới khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng kếch sù, giờ có muốn hối hận cũng đã muộn rồi.

Nhưng, cậu không ngờ được mục đích của Ngao Kiếm khi bỏ ra một khoản tiền lớn như thế,

Chỉ là vì Lạc Dương mất tích,

Chẳng qua cũng chỉ là một người thôi,

Có thiên sư Trương Huyền cậu đây còn sợ không tìm được người hay sao!?

Nhưng hình như cậu đã suy nghĩ quá đơn giản rồi,

Lạc Dương mất tích, mà người cuối cùng nhìn thấy y đã nhảy lầu tự sát,

Thậm chí còn có phi nhân(1) nhúng tay vào –

Âm mưu ẩn trong bóng tối giống như một tấm lưới chằng chịt,

Vô hình mà đợi Trương Huyền bước vào…

Sách audio .net