Thiên Sư Chấp Vị – Phần 2 – Quyển 8 Khôi Võng


Cái xác nam ban đầu được phát hiện ở xưởng rượu vậy mà lại nghêng ngang đi ra khỏi cục cảnh sát?

Phía sau chuyện này thấy thế nào cũng giống như đang có âm mưu,

Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, án binh bất động có vẻ như là chọn lựa duy nhất của bọn họ.

Ngay cả khi Trương Huyền và Niếp Hành Phong đang dần dần khôi phục ký ức,

Nhưng cho dù là thần Bắc hải hay là thần sát phát,

Cũng không nắm chắc phần thắng khi phải ứng phó với Tu La,

Chứ đừng nói là đã trải qua nhiều lần luân hồi, bọn họ đều không còn là những vị thần thượng cổ nữa rồi.

Vì đại cuộc của thế giới, tình người trở thành quân cờ,

Trận cá cược giữa Ngao Kiếm và Lạc Dương vẫn đang tiếp diễn –

Để bọn họ có thể bắt tay hòa nhau, để bọn họ coi trọng con người,

Niếp Hành Phong và Trương Huyền chỉ có thể chọn cách nghênh chiến.

Sách audio .net