Trại Bồ Tùng Linh – Thế Lữ


Sachaudio.net – “…Cái bóng đàn bà thoáng hiện ra lần đầu, lại hiện ra lần thứ hai, trong đêm vừa qua,cùng một trường hợp giống nhau, nghĩa là lúc anh đang làm việc mải miết. Thốt nhiên, một cảm tưởng là lạ ám ảnh đến, anh rờn rợn như mình có người chú ý; ngửng đâu lên: Trong khung cửa sổ, một người rất đẹp đang nhìn anh, lẳng lặng và miệng như mỉm cười.

Tuấn chưa hết kinh ngạc thì bóng người ấy lui ngay nhẹ nhàng như lẩn biến vào bóng tối. Tuấn cầm đèn ra soi khắp hiên, tìm quanh nhà, sục sạo khắp trại, nhưng đều vô ích: Không có một dấu vết nào khác lạ. Người đàn bà đẹp như đã tan vào trong đêm…”

———————-

Tác giả: Thế Lữ

Sách audio .net