Truyện cổ tích Việt Nam


Sachaudio.net – Hầu như mọi dân tộc trên thế giới từ cổ chí kim đều có những câu chuyện cổ tích được lưu truyền qua bao thế hệ. Từ sơ khai nhất là những mẫu chuyện cổ tích được truyền miệng lại cho nhau. Vậy mà qua bao nhiêu năm với bao nhiêu biến cố chúng vẫn được lưu truyền đến ngày nay. Được in thành các tập truyện cổ tích, hiện đại hơn là những ebook truyện cổ tích.

Vậy ắt hẳn là những mẫu chuyện cổ tích này phải chứa đựng những giá trị rất to lớn nên bên cạnh những giá trị vật thể người xưa có thể để lại, họ còn truyển lại những mẫu chuyện cổ tích qua các ấn phẩm truyện cổ tích. Vâng đó chính là vì chuyện cổ tích là tinh túy của trí thức, của tâm hồn, của kinh nghiệm sống, của lẽ sống, của việc đối nhân xử thế…..

——————-

Biên Soạn: Hướng Dương – Người thực hiện: Hướng Dương

Sách audio .net