Vĩnh Biệt Tình Yêu – Lương Hiền


Sachaudio.net – Vĩnh Biệt Tình Yêu” của tác giả Lương Hiền là một tác phẩm viết dưới dạng câu chuyện kể của nhân vật nam chính một chiến sĩ cách mạng dành nhiều năm cho nhự nghiệp đấu tranh cách mạng dân tộc nhưng cuộc sống gia đình gặp quá nhiều sóng gió, có những lúc anh nghĩ rằng gia đình nhỏ đã tan vỡ nhưng cuối cùng với tình yêu và lòng vị tha anh đã có một gia đình hạnh phúc…

—-

Tác giả: Lương Hiền – Diễn đọc: Tuyết Mai – Sản Xuất: thdt.vn

Sách audio .net