Ỷ thiên đồ long ký – Kim Dung


Sachaudio.net – Chữ tình buộc lấy chữ sầu, Chân trời góc biển tìm đâu bây giờ Xuân du hạo đãng, thị niên niên hàn thực, lê hoa thời tiết.
Bạch cẩm vô văn hương lạn mạn, ngọc thụ quỳnh bao đôi tuyết.
Tĩnh dạ trầm trầm, phù quang ái ái, lãnh mạn dung dung nguyệt.
Nhân gian thiên thượng, lạn ngân hà chiếu thông triệt.
Hồn tự cô xạ chân nhân, thiên tư linh tú, ý khí thù cao khiết.
Vạn nhị sâm sai thùy tín đạo, bất dữ quần phương đồng liệt.
Hạo khí thanh anh, tiên tài trác lạc, hạ thổ nan phân biệt.
Dao đài qui khứ, động thiên phương khán thanh tuyệt.

Tiết trời lạnh hoa lê đang rộ, Khách nhàn du lãng đãng chơi xuân.
Hương thơm bay tỏa không gian, Cành cây trắng xóa lộc non nở đầy.
Ánh trăng lạnh canh khuya thanh tĩnh, Chiếu trên cao thấp thoáng sông ngân.
Tâm tình một vẻ miên man, Trời cho tính khí cao sang vẻ người.
Chen lẫn vẻ muôn hoa rực rỡ, Vẻ thanh cao vẫn tự vươn cao.
Thanh anh trác lạc hơn người, Dẫu trong ngọc đá có chiều nọ kia.
Dao đài ai kẻ đi về, Hương trời đôi lứa đã kề bên nhau….

——******——-

Tác giả: Kim Dung

Sách audio .net